Niezbędne dokumenty

 

SEZON 2023/2024

 

ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD PZPS PRZEPISY NA SEZON 2023/2024

Do 15 czerwca wszystkie uprawnione kluby do udziału w rozgrywkach są zobowiązane do przesłania drogą @ druku MP-1 (zgłoszenie do rozgrywek) oraz PP-1 (zgłoszenie do Pucharu Polski - dla chętnych w rozgrywkach PZPS, w rozgrywkach PLS zgodnie z ustaleniami). Oba druki poniżej.

Do 31 lipca należy przesłać dokumenty niezbędne do wydania licencji klubowej. Na ten dzień tj. 31 lipca kluby nie będą mogły posiadać nieuzgodnionych z wierzycielami, co do spłaty w kolejnych terminach, zaległości finansowych z sezonu poprzedniego. Komplet dokumentów licencyjnych należy przesłać za pośrednictwem poczty, bądź kuriera na adres PZPS: ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa z dopiskiem KOMISJA LICENCYJNA.

 

Aktualne dokumenty

 

stara piłka do siatkówki