Władze związku

Poniżej przedstawiamy członków naszego zarządu kadencji 2021-2025 oraz skład komisji rewizyjnej.  

ZARZĄD Kadencja 2021 - 2025

 1. Kwiatkowski Stanisław - Prezes Zarządu
 2. Okuniewski Adam - Wiceprezes ds. organizacyjnych
 3. Pruski Jarosław - Wiceprezes ds szkolenia
 4. Prus Rafał - Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
 5. Błażejewski Marek - Przewodniczący Wydziału Siatkówki Plażowej
 6. Wilkowska Iwona - Przewodnicząca Wydziału ds Mini siatkówki
 7. Szczypczyk Bartłomiej - Wiceprzewodniczący Wydziału Rozgrywek
 8. Gorszyniecka Monika - Wydział Promocji i Marketingu
 9. Kramek Paweł - Koordynator woj. KWM K
 10.  Świst Mariusz - Koordynator woj. KWM M
 11.  Sawicki Robert - Członek Wydziału Rozgrywek

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Marcin Grudziński - Przewodniczący Komisji
 2. Natalia Noga - Członek
 3. Sławomir Gojka - Członek 

siatkarki