Komunikat nr 2 przed 30. Wielkim Finałem Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce

W dniach 28-30 czerwca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym zostanie rozegrany 30. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving. Przedstawiamy kolejny komunikat Organizatorów. Prosimy wszystkich uczestników o dokładnie zapoznanie się z jego treścią.

Komunikat nr 2
Przedstawiamy drugi komunikat Organizatorów Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving, który zostanie rozegrany 28-30 czerwca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W komunikacie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące, m.in. odprawy technicznej drużyn, badań lekarskich, zakwaterowania.


1. Miejsce i termin turnieju:
30. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving zostanie rozegrany w dniach 28-30 czerwca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przy Placu Sławika i Antalla 1 w Katowicach.

2. Zasady rozgrywania turnieju:
W turnieju minisiatkówki uczestniczą trzy zespoły z każdego Finału Wojewódzkiego KINDER Joy of moving w danej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców:

 • U-10 „single” – urodzeni w roku 2014 i młodsi,
 • U-11 „dwójki” – urodzeni w roku 2013 i młodsi,
 • U-12 „trójki” – urodzeni w roku 2012 i młodsi,
 • U-13 „czwórki” – urodzeni w roku 2011 i młodsi.

Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami i zasadami gry zawartymi w dokumencie „Regulamin Rozgrywek Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców o Puchar KINDER Joy of Moving ”, zatwierdzonymi przez Wydział ds. Młodzieży oraz Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dostępny na stronie www.minisiatkowka.pl3. Zgłoszenia i dokumenty:


3.1 Zgłoszenia
W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z Regulaminem Turnieju (& 3 pkt 3), to WZPS-y dokonują zgłoszenia do Turnieju Ogólnopolskiego. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest przedstawienie formularza zgłoszeniowego potwierdzonego przez WZPS lub listy zawodników wydrukowanej z systemu rejestracji zawodników (F02). Ponadto również zgodnie z regulaminem rozgrywek (& 3 pkt 8) na finał ogólnopolski zespół można uzupełnić zawodniczką/zawodnikiem z klubu, którego zespół nie awansował do finału ogólnopolskiego. Dotyczy to także kategorii singli.

Wyjaśniamy również kwestię badań lekarskich. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach powinien dysponować orzeczeniem lekarskim o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących (w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, Dz. U. z 2016 r., poz. 1172, z późn. zm.). Dysponowanie orzeczeniem (wraz z datą jego ważności) jest ujawniane w Systemie Ewidencji przez Klub po jego weryfikacji co do zgodności z treścią obowiązujących przepisów. Zawodnik może być dopuszczony do rozgrywek na podstawie orzeczenia w postaci osobnego dokumentu.


3.2. Zawodniczki, zawodnicy, trener uczestniczący w 30. Wielkim Finale Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving powinni posiadać:

 • aktualne badania lekarskie (badania lekarskie tylko zawodniczki/zawodnicy);
 • formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej do Ogólnopolskich Mistrzostw o Puchar KINDER Joy of moving (Załącznik nr 1);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dla osoby pełnoletniej - tylko trenerki i trenerzy (Załącznik nr 2);
 • formularz zgłoszeniowy drużyny (Załącznik nr 3);
 • formularz RODO Ministerstwa Sportu i Turystyki (Załącznik nr 4). W przypadku dzieci podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych. Trenerka/Trener zespołu również jest zobowiązany do podpisania tego formularza.
 • formularz F02. W przypadku szkół, stowarzyszeń wystarczy formularz zgłoszeniowy podbity przez macierzysty WZPS.
 • legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Załączniki zostały rozesłane do wszystkich WZPS-ów oraz dostępne są powyżej.


WAŻNE! Weryfikacji dokonują koordynatorzy lub trenerzy zespołów poświadczając ten fakt na formularzu weryfikacji (Załącznik nr 3). Trener (opiekun) podczas turnieju finałowego w Katowicach może w każdej chwili zostać poproszony o przedstawienie powyższych dokumentów. Brak dokumentów skutkuje wykluczeniem z rozgrywek. Weryfikacja w macierzystych WZPS-ach nie zwalnia z obowiązku posiadania przez zawodniczki i zawodników wymienionych dokumentów oraz dokumentu tożsamości.

UWAGA! W przypadku wpłynięcia uzasadnionego protestu, dokumenty tożsamości zawodniczek i zawodników będą weryfikowane przez osoby uprawnione. W przypadku braku ważności badań lekarskich lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, zespół nie zostaje dopuszczony do rozgrywek lub zostaje zdyskwalifikowany. Organizatorzy proszą o uważne sprawdzenie dokumentów, ponieważ błąd weryfikatora z macierzystego WZPS-u może skutkować dyskwalifikacją zespołu.

 

4. Przyjazd i akredytacja zespołów:


4.1. Przyjazd zespołów do Kartowic odbywa się w dniu 27 czerwca (czwartek) od godziny 15.00.
4.2. Akredytacja – Biuro zawodów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach czynne będzie od godziny 15.00 do 20.00. W tych godzinach możliwy będzie odbiór identyfikatorów i pakietów startowych przez trenerkę/trenera zespołu.
4.3 Weryfikacja zespołów – Sędziowie Główni będą przeprowadzać weryfikację dokumentacji w Biurze zawodów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach od godziny 15.00 do 20.00. Wejście na odprawę do MCK od strony ul. Olimpijskiej.


WAŻNE! Na odprawę techniczną zgłosił się tylko i wyłącznie trener przypisany do danego zespołu. Wynika to z faktu, że w porównaniu do poprzednich lat proces weryfikacji musi przejść dwukrotnie większa liczba zespołów. Wszystkim bowiem zależy na bezpieczeństwie i komforcie uczestników podczas odprawy technicznej.5. Noclegi uczestników turnieju można było zarezerwować poprzez system zgłoszeniowy w:

 • Hotel Silesian – pokoje 2-osobowe. Koszt 192 zł za osobę/doba (576 zł – 3 dni). W cenie śniadanie + kolacja. Dopłata do pokoju 1-osobowego w kwocie 180 zł.
 • Hostel Klimczaka – pokoje 1, 2, 6-osobowe. Koszt 145 zł za osobę/doba (435 zł – 3 dni). W cenie śniadanie + kolacja.
 • Hotel Fokus.

WAŻNE! Nie ma możliwości zamawiania zakwaterowania w pojedyncze dni. Wszelkie pytania związane z noclegami oraz wyżywieniem prosimy kierować do Darii Kowalczyk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509 916 688

 


6. Obiady
Na czas trwania turnieju będzie można złożyć zamówienie na obiady. Zakup obiadów odbywa się poprzez system zgłoszeniowy. Obiady można zamówić tylko na cały turniej (3 dni). Opłata za obiady 96 złotych za osobę (3 obiady). Nie ma możliwości zamawiania wyżywienia na pojedyncze dni.

 


7. System rozgrywek 30. Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving
7.1. System rozgrywek 29. Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving zostanie umieszczony na stronach: www.minisiatkowka.pl8. Zasady porządkowe i bezpieczeństwo w trakcie zawodów:
Uprawnienia do wejścia na plac gier otrzymują wyłącznie:

 • zawodniczki i zawodnicy oraz trenerzy (opiekunowie) – akredytowani przy zgłoszeniu – jeden na każdy zespół na podstawie imiennych identyfikatorów;
 • sędziowie, organizatorzy, goście, VIP-y – na podstawie imiennych identyfikatorów;
 • służby porządkowe, służby medyczne.


Podczas rozgrywania meczu wszystkie identyfikatory zawodniczek i zawodników biorących udział w grze, obligatoryjnie muszą zostać powierzone sędziemu drugiemu (sędziemu sekretarzowi). Natomiast pomiędzy spotkaniami, identyfikatory powinny być zawieszone na szyjach członków zespołów. Wszystkie inne osoby będą mogły oglądać turniej wyłącznie z miejsc na trybunie.
Identyfikatory zostaną wydane w trakcie akredytacji, na podstawie aktualnych zweryfikowanych „Formularzy zgłoszeniowych” oraz dostarczonych za pomocą formularza internetowego zdjęć.
UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zespołu, jeśli identyfikator należący do członka zespołu zostanie przekazany osobom trzecim, spoza drużyny.9. Harmonogram turnieju:
Szczegółowy harmonogram i regulamin turnieju zostanie podany w późniejszym terminie na stronie internetowej: www.minisiatkowka.pl

 


10. Ważne informacje dotyczące turnieju udzielają:
Dyrektor Turnieju – Sebastian Michalak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 501 401 391
Sędzia Główny Turnieju Dziewcząt – Henryk Darocha, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 603 776 000
Sędzia Główny Turnieju Chłopców – Wiesław Cieślik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 501 725 440
Biuro Zawodów – Ewa Bednarek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 501 391 727
Koordynator ds. zakwaterowania i wyżywienia – Daria Kowalczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509 916 688

Pełna treść komunikatu znajduje się tutaj: https://minisiatkowka.pl/wielki-final-2024-komunikat-nr-2/