Uchwała Zarządu PWZPS

Poniżej treść uchwały Zarządu PWZPS zmieniającej sposób punktowania w kategorii juniorek młodszych. Uchwała została podjęta przez Zarząd po akceptacji wszystkich klubów biorących udział w rozgrywkach juniorek młodszych.

Uchwała Zarządu PWZPS