Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Poniżej treść uchwały Prezydium PZPS.

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 66/2023 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia specjalnych procedur w zakresie udziału zawodników z Ukrainy w rozgrywkach młodzieżowych siatkówki
plażowej, organizowanych przez PZPS w sezonie 2023.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS z dnia 20 maja 2023 roku oraz stanowiskiem Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej z dnia 25 maja 2023 roku, działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 i 13 Statutu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej postanowił przyjąć i zatwierdzić specjalne procedury, określające warunki
i zasady udziału zawodników i zawodniczek z Ukrainy w rozgrywkach młodzieżowych siatkówki plażowej, organizowanych przez PZPS w sezonie 2023, poprzez ustalenie, że do udziału w rozgrywkach młodzieżowych siatkówki plażowej organizowanych przez PZPS w sezonie 2023, dopuszcza się zawodników i zawodniczki - obywateli i obywatelki Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińską z Rzeczpospolitą Polską nie później niż do końca dnia poprzedzającego dzień wejścia Uchwały w życie, z zastrzeżeniem i pod warunkiem, iż dopełnione zostaną wszelkie procedury rejestracji takich zawodników i zawodniczek w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników, prowadzonym przez PZPS. Zawodnik lub zawodniczka muszą być wpisani do w/w systemu wraz z załącznikiem, tj. potwierdzeniem z macierzystej federacji sportu o braku rejestracji w swojej ojczyźnie. W rozgrywkach mogą brać udział pary mieszane lub wyłącznie z udziałem młodzieży z Ukrainy, a ich zgłoszenia musi dokonać polski klub sportowy. Zawodnicy lub zawodniczki muszą reprezentować ten sam klub.

Dodatkowo oprócz zapisów poniższej uchwale proszę pamiętać, iż każdy zawodnik/zawodniczka musi mieć złożone i aktywowane odpowiednio wcześniej konto w systemie beach.pzps.pl bez tego nie będzie można zawodnika przypisać (zarejestrować) do odpowiedniego turnieju.