Uchwała PWZPS dot. zmiany sposobu rozliczania kosztów dojazdów przez sędziów

UCHWAŁA NR 9 /2023


Zarządu Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej
z dnia 14 grudnia 2023 r.

dot. zmiany sposobu rozliczania kosztów dojazdów przez sędziów na mecze organizowane
przez PWZPS w Gdańsku


Zarząd PWZPS w Gdańsku jednogłośnie zatwierdził zaktualizowaną Tabelę zwrotu zryczałtowanych
kosztów przejazdów przez sędziów na mecze organizowane przez Pomorski Wojewódzki Związek
Piłki Siatkowej.
Nowe sposoby rozliczania kosztów dojazdów sędziów obowiązywać będą od dnia 01.01.2024 r.
Uchwała nie dotyczy finałów wojewódzkich.


Prezes Zarządu PWZPS w Gdańsku
Stanisław Kwiatkowsk