Termin zakończenia transferów i wypożyczeń

PWZPS przypomina, iż zgodnie z komunikatem organizacyjnym PZPS § 4 pkt. 10 "Dopuszczalny termin dokonywania zmiana barw klubowych (transfer definitywny i zmiana czasowa) unieważnienie certyfikatu do dnia 31 stycznia 2023 r. (nie dotyczy rozgrywek ligi IV i niższych)."

Powyższy termin dotyczy klubów seniorskich oaz młodzieżowych z wyłączeniem rozgrywek minisiatkówki.