Rekomendacje MSiT dot. udziału zawodników z Rosji i Białorusi we współzawodnictwie sportowym

W zakładce Wydział Rozgrywek - Niezbędne dokumenty zostały umieszczone informacje na temat rekomendacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące udziału zawodników z Rosji i Białorusi we współzawodnictwie sportowym na terenie Polski.  Pod rekomendacją umieszczono również świadczenie, którego podpisania przez ww. zawodników Polski Związek Piłki Siatkowej będzie wymagać
od klubu w procesie rejestracji do rozgrywek organizowanych przez PZPS, PLS SA oraz WZPS.