Przedmeczowe oświadczenia o stanie zdrowia zawodników

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, uprzejmie informujemy, że w sezonie 2022/2023 nie będą wymagane od przedstawicieli klubów oświadczenia o stanie zdrowia zawodników. W konsekwencji, w rozgrywkach I ligi kobiet, II ligi kobiet i II ligi mężczyzn nie będzie możliwości przełożenia meczu z urzędu ze względu na zachorowania w zespole. Wszelkie przełożenia meczów należy uzgadniać w pierwszej kolejności z przeciwnikiem, a następnie z WR PZPS (zgodnie z procedurą opisaną w Przepisach Sportowo-Organizacyjnych PZPS).

Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie i rząd wprowadzi nowe obostrzenia,
niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.