Pismo Prezesa PZPS

W związku z militarną agresją Rosji na Ukrainę Prezes PZPS Sebastian Świderski wystosował w imieniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz siatkarskiego środowiska w Polsce pisma do prezydentów Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) oraz Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV), dotyczące rywalizacji sportowej z zespołami z Rosji oraz krajów popierających politykę i działania Kremla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowny Panie Prezydencie!

W imieniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, środowiska Polskiej Siatkówki oświadczam, że wobec inwazji na Ukrainę nie widzimy obecnie możliwości rywalizacji sportowej z drużynami z Rosji i państw popierających agresję Kremla.

Nasze stanowiska motywujemy względami moralnymi i troską o bezpieczeństwo polskich sportowców. Nie możemy pozostawać obojętni wobec bezprecedensowej agresji, której ofiarą pada dziś Ukraina.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że nie obarczamy rosyjskich sportowców odpowiedzialnością za działania ich władz państwowych, ale nie możemy pozostawać obojętnymi wobec ofiar konfliktu. Stańmy razem solidarni wobec naszych Przyjaciół z Ukrainy.

Z poważaniem
Sebastian Świderski
Prezes Zarządu Polski Związek Piłki Siatkowe