Komunikat dotyczący nadawania uprawnień trenerskich przez Polski Związek Piłki Siatkowej

Szanowni Państwo,
w imieniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej pragnę poinformować o nadchodzących zmianach w nadawaniu uprawnień trenerskich PZPS.

Z dniem 1 września 2023 r. wchodzi nowy cennik opłat za korzystanie z „Systemu weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień trenerskich PZPS” www.egzaminytrenerskiepzps.pl.: [1]

  • Abonament podstawowy – koszt 1968 zł (brutto). Zawiera dostęp do materiałów dydaktycznych, próbnych testów, egzaminu (3 podejścia egzaminacyjne w ramach ważności abonamentu) przez okres 18 miesięcy od chwili uiszczenia należności oraz opłatę za wydanie dyplomu.
  • Abonament „mini” (po abonamencie podstawowym) – koszt 656 zł (brutto). Zawiera 1 dodatkowy egzamin i przedłużenie abonamentu podstawowego o 4 miesiące.
  • Obniżka 50% abonamentu podstawowego – koszt 984 zł (brutto). Dla studentów wyższych uczelni realizujących specjalizację trenerską z zakresu piłki siatkowej*.
  • Obniżka 20% abonamentu podstawowego – koszt 1575 zł (brutto). Dla studentów wyższych uczelni realizujących specjalizację instruktorską lub inne studia zawierające kształcenie z zakresu piłki siatkowej*.
  • Wymagane zaświadczenie z dziekanatu poświadczające studia, w ramach których realizowane są zajęcia z piłki siatkowej. Sposób realizacji opłaty określa administrator systemu.

Wszelkich informacji związanych z www.egzaminytrenerskiepzps.pl [1] udziela niezmiennie Pan Alojzy Świderek, Dyrektor Akademii Polskiej Siatkówki PZPS.

Links:
------
[1] http://www.egzaminytrenerskiepzps.pl