Interpretacja dotycząca § 16 Regulaminu Transferów Definitywnych i Wypożyczeń PZPS


W imieniu Wydziału Rozgrywek PZPS przesyłam aktualną interpretację dotyczącą § 16 Regulaminu Transferów Definitywnych i Wypożyczeń PZPS.

_§ 16 „Potwierdzenie wypożyczenia odbywa się na zasadach wskazanych w § 2. Klub wypożyczający (źródłowy), wraz
ze zgłoszeniem zwolnienia Zawodnika, winien przedłożyć kopię ważnej umowy (kontraktu) z tym Zawodnikiem lub oświadczenie stron o posiadaniu ważnej umowy (kontraktu), obowiązującej w sezonie rozgrywkowym, w którym nastąpiło wypożyczenie."_

Wydział Rozgrywek PZPS informuje, że zapis § 16 zdanie drugie Regulaminu Transferów Definitywnych i Wypożyczeń Polskiego Związku Piłki Siatkowej winien być interpretowany w ten sposób, że obowiązek przedłożenia kopii ważnej umowy (kontraktu) lub oświadczenia o jej posiadaniu dotyczy tylko tych zawodników, którzy spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

  1. są wypożyczani z klubu, do którego przeszli na zasadzie transferu definitywnego,
  2. za których - z tytułu wypożyczenia - nie należy się ekwiwalent za wyszkolenie.