Fundacja Pomoc dla Ukrainy

Fundacja Polska Siatkówka wraz z całym środowiskiem siatkarskim, nie będąc obojętnym na sytuację i tragedię ludzką, która ma miejsce na Ukrainie, działając zgodnie ze statutem, uruchamia zbiórkę pieniędzy, która odbędzie się w terminie od 27.02.2022 do końca kwietnia 2022 roku.

Zbiórka ma na celu zgromadzenie środków finansowych, które po jej zakończeniu zostaną przekazane wszystkim potrzebującym zawodnikom i zawodniczkom z Ukrainy, trenującym piłkę siatkową, którzy w wyniku wojny z Rosją, musieli opuścić wraz z rodzinami swoje kluby i miejsca zamieszkania, zostawiając tym samym cały swój dotychczasowy dobytek na okupowanej ojczyźnie.

Fundacja Polska Siatkówka i Polski Związek Piłki Siatkowej będą ściśle współpracować w tym zakresie z ukraińską federacją siatkarską.

Do przeprowadzenia zbiórki udostępniamy dedykowane subkonto fundacji. Dane poniżej:
Bank Millennium 56 1160 2202 0000 0002 6403 7773 z tytułem wpłaty ,,Pomoc dla Ukrainy”

Nasze środowisko wielokrotnie udowodniło swoją solidarność, za co jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni. Nie zawiedźmy i tym razem