Aktualizacja przepisów sportowych FIVB

W związku z aktualizacją przepisów sportowych FIVB (załącznik do pobrania w zakładce "Niezbędne dokumenty"), przesyłam zapis dotyczący pierwszej rejestracji zawodników w swoim kraju lub poza nim:

2.4.1 Federacja, która jako pierwsza wyda zawodnikowi licencję krajową lub w inny sposób zarejestruje zawodnika
w swojej Federacji w sezonie, w którym zawodnik kończy czternaście (14) lat (lub więcej, jeżeli pierwszy raz zarejestrował się po ukończeniu czternastu lat) uważa się za Federację Macierzystą zawodnika, niezależnie od
narodowości gracza.

Na potrzeby niniejszego przepisu przez czynność zarejestrowania zawodnika rozumie się fakt, że zawodnik został zarejestrowany do gry w rozgrywkach siatkówki (w dowolnej formie) dla klubu, drużyny, szkoły lub innego podmiotu siatkówki na terenie Federacji Narodowej.

2.4.2 Jeżeli w momencie rejestracji zawodnik posiada obywatelstwo wyłącznie innego kraju, uprawnienie do gry w kadrze narodowej swojej Federacji Macierzystej uzyskuje natychmiast po uzyskaniu tego samego obywatelstwa, co Federacja Macierzysta.

2.4.3 Federacje Narodowe przeprowadzą wszelkie niezbędne dochodzenia, aby upewnić się, że zawodnik nie posiada wcześniejszej rejestracji w innej federacji.

W rezultacie powyższego Zarząd FIVB przyjął politykę, zgodnie z którą wiek 14 lat jest obecnie punktem wyjścia do ustalenia Federacji Macierzystej zawodnika.

Oznacza to, że w przypadku rejestracji zawodników zagranicznych, którzy są poniżej 14. roku życia, nie wymaga się uzyskiwania zaświadczenia z federacji urodzenia o braku rejestracji.

 

 

Links:
------
[1] http://www.pzps.pl